top of page

Boknings- och hyresvillkor

 

Vid hyra av SUP-brädor gäller följande:

 1. Hyrestagaren måste vara simkunnig, minst 200 m.

 2. "Hämta själv" uthyrning av SUP brädor med tillbehör är endast tillåtet om du har tidigare erfarenhet av en uppblåsbar SUP-bräda. Observera särskilt punkt 4, 8 och 10.

 3. Om du är under 18 år krävs målsmans skriftliga tillstånd. Barn under 18 år får endast paddla i sällskap av vuxen.

 4. Allt deltagande sker på egen risk. Vårdnadshavare ansvarar för sina barn och deras agerande. Sundsvall SUP har inga försäkringar som gäller för eventuella personskador.

 5. Du använder alltid leash.

 6. Hyrestagaren ansvarar för att denne, eller minderåriga som hyrestagaren ansvarar för, inte försätter sig själv i fara, t.ex. att paddla för långt från land, eller att paddla utan leash eller flytväst. All paddling med hyrd utrustning sker på egen risk.

 7. Om vindarna/vädret är sådant att det bedöms riskfyllt för dig som hyrestagare, utifrån din kunskap och nivå, förbehåller sig Sundsvall SUP rätten att ställa in din bokning eller ändra lokal så att din paddling kan genomföras säkert.

 8. Hyrestagaren ansvarar för att inte hantera utrustningen (hyresobjekten) vårdslöst. Sundsvall SUP har ingen försäkring som gäller vid skada eller förlust under hyrestiden. Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att din hemförsäkring gäller vid förlust eller skada av hyrd utrustning. Om uppenbar skada på hyresobjekten eller förlust av hyrd utrustning uppstår under hyrestiden gäller hyrestagarens försäkring. Vid förlust av utrustning debiteras nypris minus 30 %. Innan hyrtiden påbörjas informeras hyrestagaren om eventuella tidigare mindre skador (repor osv) på hyresobjekten. Mindre repor räknas som normalt slitage och omfattas ej av ovan. Fråga gärna om du är osäker om detta!

 9. Avbokningar kan göras fram till 24 h innan bokad tid, därefter debiteras halva bokningssumman. Avbokningar inom 2 h från bokningens starttid debiteras med 100 %. Vid “Force Majeure” som t.ex. oväder, myndighetsbeslut, eller andra i denna kategori oförutsedda händelser som är utom vår kontroll, förbehåller företaget sig rätten att avboka bokningar. I sådana fall debiteras ej hyrestagaren/återbetalning sker.

 10. Hyresobjekten ska återlämnas rena.

 11. Ovan villkor gäller även för dem som deltar på aktivitet med Sundsvall SUP med egen utrustning (bräda, etc.) i den mån de är tillämpliga.

 

Bokningsvillkor Board-Yoga, turpaddling, övrig gruppaktivitet. 

 1. Deltagaren måste vara simkunnig, minst 200 m.

 2. Deltagande sker på egen risk. Sundsvall SUP ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår under den tid som gruppaktiviteten arrangeras, eller till följd av genomförd aktivitet.

 3. Om vindarna/vädret är sådant att det bedöms riskfyllt att utföra aktiviteten, utifrån deltagarnas kunskap och nivå, förbehåller sig Sundsvall SUP rätten att ställa in bokning eller ändra lokal så att aktiviteten kan genomföras säkert.

 4. Avbokningar kan göras fram till 24 h innan bokad tid, därefter debiteras halva bokningssumman. Avbokningar inom 2 h från bokningens starttid debiteras med 100 %. Vid “Force Majeure” som t.ex. oväder, myndighetsbeslut, eller andra i denna kategori oförutsedda händelser som är utom vår kontroll, förbehåller företaget sig rätten att avboka bokningar. I sådana fall debiteras ej hyrestagaren/återbetalning sker.

Uppdaterad 2023-03-14

bottom of page