top of page

INTEGRITETSPOLICY - Sundsvall SUP & Board Fitness (org.nr. 900727-4641)

 

Din integritet är viktig för Sundsvall SUP & Board Fitness. Nedan beskrivs hur företaget hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

 

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

För att kunna hantera din bokning och ge dig den bästa möjliga servicen samlar företaget in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och mejladress, samt vilken typ av bokning du gjort. Dessa uppgifter behövs även för att hantera faktura/ta emot betalning.

 

Hur lagrar vi din information?

Vi lagrar information om dina personuppgifter under den tid som det behövs för att kunna leverera tjänsten till dig.

 

Hur avregistrerar du dig?

Du kan närsomhelst be att återta ditt samtycke till att vi dokumenterar dina personuppgifter. Kontakta oss på info@sundsvallsup.se

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag på vilka personuppgifter vi sparat om dig, begära att vi ändrar felaktig information, samt att vi raderar all din information. Bokföringslagen kräver dock att viss information måste sparas.

bottom of page